Vásárlás:
Elektronikus úton, az Interneten vagy esetenként személyesen lehet vásárolni. Személyes átvétel esetén is kötelező a termék interneten való megrendelése. Személyes átvétel csak a megadott telefonszámon történő egyeztetés esetén lehetséges.

A megrendelést csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, a megrendelt árut elküldeni, ha a megrendelés visszaigazolása megtörtént, és az abban közölt adatokat egy újabb válaszban (e-mailben) elfogadja.  Az interneten történő rendeléstől való eltekintés az AMEROP Kft alpvető joga. 

A megrendelések érvényességét telefonon ellenőrizhetjük, ezért kérjük, hogy a telefonszámát (vezetékes vagy mobil) minden esetben adja meg! Telefonszám megadása nélkül a megrendelést nem áll módunkban teljesíteni!

A termékek vásárlásának folyamata:
 1. az amerop@amerop.hu e-mail címre küldött ajánlatkérés tárgyú e-mailben a termék pontos megjelölésével és db szám feltüntetésével jelezheti vételi szándékát.
 2. az ajánlatkérés visszaigazolásában tájékoztatást adunk az árról és a teljesítés várható idejéről.
 3. amennyiben elfogadja az ajánlatkérésre küldött válaszunkat, az elfogadásról válasz e-mail-t küld, amelyben megrendeli a terméket.
 4. Amennyiben a megrendelés nem kerül visszaigazolásra, úgy a megrendelés érvénytelen!
Szállítás várható teljesítése:
 • a megrendelés visszaigazolását követően 7-14 munkanapon belül teljesítjük, amennyiben az adott termék raktáron van.
 • a nem raktáron lévő termék a megrendelés visszaigazolását követően 14-90 esetenként több nap is lehet.
Szállítási információ:

A szállítási kölséget minden esetben az Amerop Kft állapítja meg, amely költség magában foglalja a postai (kézbesítési szolgáltatói)  kézbesítésre mindenkor a saját maga által meghatározott árat is.

A fizetés postai vagy más kézbesítési szolgáltatóval történő szállítás esetén utánvétellel, vagy utalással történik.

Egyes megrendeléseknél a megrendelés elfogadása esetén az AMEROP Kft. a megrendelt tétel ára egy részének vagy teljes összegének kifizetését előre jogosult kérni. Ebben az esetben a kifizetés átutalással történhet, és a megrendelés az összeg megérkezésével lép érvénybe.

 A fizetés történhet forintban (HUF), vagy euróban (EUR).

Az AMEROP Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja, valamint rajtunk kívülálló hibákért – legyen az nyomdai, informatikai vagy technikai – felelősséget nem vállalunk.

Kézbesítési díjazás:

A kézbesítést végző szolgáltató kiválasztása és kézbesítéssel történő megbízása az Amerop Kft kizárólagos joga. Ettől eltérés elsősorban nagyobb tételek esetén külön egyeztetés alapján történik.

A megrendelt terméket alapvetően a Magyar Posta, vagy más szállító (kézbesítő szolgáltató) utján szállítjuk a kézbesítés helyének megjelőlt címre. Csomag automatába nem szállítunk.

a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postai kormányrendelet) kapcsán a magyar Posta kérésére tájékoztatásul közöljük az általuk megadott kézbesítési díjakat:

 • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

Figyelem! A kézbesítési díjak nem tartalmaznak semmilyen kézbesítéssel kapcsolatos extra szolgáltatás díját! (mint pld.: értéknyilvántartás, címzett fizet, időablakos kézbesítés stb.)

A szállítóktól történő átvételnél, minden esetben ellenőrizze, hogy a szállítmány nem sérült-e! Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

Általános csomagolás, kiszerelés:
A termékek kiszerelése a következő
               tubus (tube)               

                flakon (bottle) = 1 quart = 0,946 liter

                doboz (case) =  12 flakon = 11,35 liter

                kanna   (pail)=  5 gallon = 18,95 liter

                kis hordó (keg) = 15 gallon = 56,85 liter

                hordó (drum) = 55 gallon = 208,45 liter

Figyelem! Nem minden termékfajta kapható minden kiszerelésben.

      Ügyeljen arra, hogy kövesse a gyártó és / vagy a motor építője ajánlásait, amikor kiválaszt egy valamilyen viszkozitású terméket.

  Garancia, szavatosság:
Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a gyártó által meghatározott szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett, külön van feltüntetve. Az eladó csak a közvetlenül tőle vásárolt termékre vállal szavatossági időt, jótállást, amely kizárólag az eladó és az első vevő között érvényesíthető.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a csak a gyártó által meghatározott feltételek alapján érvényesülhet. A termékre vonatkozó jótállás a vitatott termékből a helyszínen vett és a gyártó saját laboratóriumában bevizsgált termékre vonatkozik.

Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok a gyártó által elismerten gyári hibásak.

 Rendelés és szállítás
Az amerop.hu weboldalon történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen szabályokat, tisztában van a rendelés menetével.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vevő az ajánlatkérő e-mailben hiánytalanul közli a teljesítéshez, számlázáshoz, bizonylatkészítéshez szükséges adatokat. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az AMEROP Kft. felelősséget nem vállal.

 A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

 Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, a szállító értesítést hagy, majd a szállító cég szabályai szerint jár el.

A kiszállítás, átvétel időpontja és helye amennyiben nem postai úton történik, külön kerül egyeztetésre.

 Azoknál a termékeknél, amelyekből pillanatnyilag nem áll rendelkezésre raktári készlet a rendelés visszaigazolásban közölt határidő a mérvadó, amely lehet 14-21 nap, vagy esetenként 50-60 nap, esetenként több.

 A vásárlástól való elállás
A Vevő jogosult a megrendelést követően 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az AMEROP Kft. kizárólag sérülésmentes, bontatlan, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.

 A termékek visszaszállítását csak valamely futárszolgálattal fogadjuk el, melynek költsége a Vevő-t terheli.

 A felelősség korlátozása
A WEB oldalról történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az AMEROP Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az amerop.hu weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

 – Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.  Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett-, de főleg bármilyen adat elvesztése.

 – Bármely szoftver nem megfelelő működése. – Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Az AMEROP Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az amerop.hu WEB lap-hoz való csatlakozás miatt következett be.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait azok bármilyen sérülésétől, elvesztésétől illetve illetéktelen hozzáféréstől.

Egyedül a vásárló felelős az amerop.hu WEB oldalhoz való kapcsolódásáért és az azon keresztül történő vásárlásért.

 Az AMEROP Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az AMEROP Kft.-t és a vevő között létrejött üzletet követően, a Kft-t semmilyen jogi és anyagi felelősség nem terheli az általa eladott termék bármilyen módon és formában történő tovább értékesítéséért, valamint az ez után esetlegesen bekövetkező kárért sem. Ez a felelősség teljes egészében a vevőt terheli.

Az AMEROP Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a megrendelő értesítésével egyidejűleg lép életbe.

Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, 24 órán belül fel kell hagynia a vásárlással és egyidejűleg e- mailben el kell állni a vásárlástól.

Az AMEROP Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki jogsértést követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az AMEROP Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, üzleten kívüli személy által valamely résztvevő rovására történt jogsértés miatt.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti, vagy nem teljesíti a szabályokat, az AMEROP Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Adatkezelés
Adatkezelésünket elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó további EU és magyar jogszabályoknak megfelelően végezzük.

Személyes adatoknak tekintjük:

 • az azonosító adatokat: mely a vezetéknév és keresztnév (név), e-mail cím, számlázási cím;
 • az elérhetőségi adatokat, ezek azok a személyes adatok, amelyek lehetővé teszik a kapcsolattartást, így: e-mail cím, telefonszám,
 • a rendelési adatokat, amelyek a megrendelt termékkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, a szállítási és fizetési mód, beleértve a bankszámlaszámát és az esetleges panaszokról vezetett adatokat;
A weblapon történő kapcsolattartás során Ön a következő adatait adja meg:

Személyes információk:

Családnév*

Keresztnév*

Email*

Cím*: Utca/cégnév, postafiók; irányítószám*, város*, ország*

telefonszám**

A csillaggal jelölt adatok megadása kötelező. Az itt hivatkozott adatok az Ön személyes adatai, amelyet a jelen Szabályzat szerint hivatkozott adatvédelmi rendelkezések szerint kezeljük, és esetleg nyilvántartjuk.

A  weblap használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a szállító részére átadott, kiszállításhoz szükséges információk.

A weblap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

Amennyiben a megrendelt termékről számla készül, annak tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Az Üzemeltető, mint Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi.

Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre a kapcsolattartás során megadott adatokra terjed ki.

Személyes adat csak az adatkezelés céljával összhangban kezelhető. Az adatkezelő a megadott adatokon kívül természetes személyazonosító adatokat nem tárol.

Az adatkezelés célja:

a weboldal szerinti szolgáltatásnyújtás biztosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ajánlatkérővel, a vevővel, a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés (számlázás) és marketing, az adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó a bármilyen módon megadott adatainak megadásával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, max. 5 év.

Az adatkezelő részéről adattovábbításra a szállítás lebonyolítása érdekében kerül sor.